Επιβολή Προστίμου

27 Φεβρουαρίου, 2024

Η ΔΕΥΑ Θερμαϊκού ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 και 23 του Κανονισμού επέβαλε πρόστιμο για παράνομη υδροληψία σε κατανάλωση στην περιοχή Νέων Επιβατών.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να αποτρέψει τις παράνομες συνδέσεις για το συμφέρον των πολιτώνa