Τοποθέτηση Υδρομέτρων

27 Φεβρουαρίου, 2024

Η ΔΕΥΑ Θερμαϊκού ενημερώνει ότι βάση του άρθρου 7 του Κανονισμού οι καταναλωτές υποχρεούνται να έχουν τοποθετημένο το υδρόμετρό τους σε προσβάσιμο χώρο για οποιονδήποτε έλεγχο. Οι μεν οικοδομές σε αυτόνομο μέρος, οι δε μονοκατοικίες έξω από την περίφραξη.

Παρακαλούμε όπως τοποθετηθούν ταμπέλες με ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας των ιδιοκτητών στις μονοκατοικίες και στις παραθεριστικές κατοικίες.

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο ακίνητο για καταμέτρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιχείρηση μέσω email ή τηλεφώνου, τα οποία αναγράφονται στα έντυπα των λογαριασμών καθώς και στην επικοινωνία της σελίδας μας.