Σημαντική Ανακοίνωση

11 Μαρτίου, 2024

Η ΔΕΥΑ Θερμαϊκού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει σε επιβολή αυστηρών προστίμων σε πολίτες, οι οποίοι χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους προβαίνουν σε παράνομες υδροδοτήσεις ακινήτων, δρώντας έτσι συνειδητά κατά του συμφέροντος των δημοτών και σε συνδυασμό με το πλήθος των κακοπληρωτών, παρεμποδίζουν τη δημιουργία έργων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Το προσωπικό της ΔΕΥΑ Θερμαϊκού θα συνεχίσει τους ενδελεχείς ελέγχους.