Διακοπή Υδροδότησης στους ΑΝΩ Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ

23 Μαΐου, 2024

Διακοπή Υδροδότησης στους ΑΝΩ Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ λόγω βλάβη της ΔΕΔΔΗΕ.

Εκτιμώμενος χρόνος από τη ΔΕΔΔΗΕ έως 15:00.