Διακήρυξη για την Εκμίσθωση Ειδικών Μηχανημάτων Έργου της ΔΕΥΑ Θερμαϊκού

31 Μαΐου, 2024