Διακήρυξη Διαγωνισμού: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΠΑΝΟΜΗΣ»

18 Ιουνίου, 2024

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατεβάστε εδώ το ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ