Ανακοίνωση Προέδρου ΔΕΥΑ Θερμαϊκού

26 Ιουνίου, 2024

Λόγω της υπερκατανάλωσης και σπατάλης του νερού εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο και των δυσμενών για το νερό καιρικών συνθηκών, η αύξηση των πιέσεων στην κατανάλωση έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταφορά φερτών υλικών από τους πολύ παλαιούς αγωγούς, που καταλήγει σε μερικές οικίες.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις πολύ συχνές βλάβες εξαιτίας της παλαιότητας του δικτύου.

Από το ελάχιστο προσωπικό που υπηρετεί στη ΔΕΥΑΘ (ένας (1) μόνο υδραυλικός και δύο (2) μηχανικοί στην τεχνική υπηρεσία) για κάλυψη ενός δικτύου ύδρευσης περίπου 800 χιλιομέτρων και δικτύου αποχέτευσης Επανομής καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για να υπάρχει νερό στο δήμο και να είναι πόσιμο.

Η έλλειψη προσωπικού και η απαγόρευση προσλήψεων οφείλεται στις εκάστοτε κυβερνήσεις και στις δημοτικές αρχές οι οποίες εσκεμμένα προσπαθούν να υποβαθμίσουν τις ΔΕΥΑΘ.

Η μη πρόβλεψη δημιουργίας εκτονωτών τα προηγούμενα χρόνια έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία του φαινομένου για μικρό χρονικό διάστημα της ύπαρξης ακάθαρτου νερού σε ορισμένους σωλήνες.

Ήδη καταβάλλονται προσπάθειες να γίνουν αρκετά σημεία εκτόνωσης για να καθαρίζεται το δίκτυο.

Επίσης καταβάλλονται προσπάθειες προς την κυβέρνηση για ένταξη προγραμμάτων αλλαγής δικτύου ύδρευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου.

Επίσης γίνονται συχνές αναλύσεις για την καταλληλότητα του νερού.

Οι πολίτες θα πρέπει να καταλάβουν ότι η σπατάλη νερού λόγω των κλιματολογικών συνθηκών θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της ΔΕΥΑΘ για τον περιορισμό της κατανάλωσης.