Ηλεκτρονικές Πληρωμές, Αιτήσεις, Δηλώσεις
προς τη ΔΕΥΑ Θερμαϊκού

Ανακοίνωση

Στον νέο λογαριασμό που θα λάβετε, θα δείτε έναν νέο αριθμό PIN-ydata τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε για την εγγραφή και πρόσβασή σας στην Υπηρεσίας Ydata.

Για την εγγραφή (την πρώτη φορά) η την είσοδο σας, πατήστε εδώ: Ydata.eu

Με μία εγγραφή στο ydata.eu:

Ενημερωθείτε για τον τρέχοντα αλλά και προηγούμενους λογαριασμούς
Πληρώστε τον λογαριασμό που επιθυμείτε
Καταχωρίστε ενδείξεις μετρητών
Υποβάλετε αιτήσεις (επανασύνδεσης, σύνδεσης υδρομέτρου κ.λπ.)
Λάβετε ειδοποιήσεις (διακοπής νερού κ.λπ.)